INŽENÝRSKÁ ŘEŠENÍ PRO
KONSTRUKCE A MOSTNÍ
STAVBY

 • DOPRAVNÍ STAVBY
 • MOSTNÍ STAVBY
 • PRŮMYSLOVÉ STAVBY
 • INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE
 •  
 • NOVOSTAVBY
 • OPRAVY, REKONSTRUKCE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. úspěšně působí od roku 1992, kdy navázala na činnost bývalé projekce Dopravních staveb Olomouc.

Hlavní činností kanceláře je komplexní zajištění všech stupňů projektové dokumentace dopravních staveb, zejména mostních objektů, včetně veškeré inženýrské činnosti od zahájení přípravy záměru až po jeho dokončení.

Pro projekční činnost máme od roku 1998 zaveden a udržován integrovaný systém kvality odpovídající požadavkům
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

data data data data data

V současné době v kanceláři pracuje 30 zaměstnanců, z toho 20 projektantů a 7 konstruktérů, z nichž 5 má osvědčení o autorizaci na mosty a inženýrské konstrukce, 2 na statiku a dynamiku staveb a jeden na dopravní stavby. Všichni pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s projekční a konzultační činností.

Při své činnosti využíváme moderní výpočetní techniku, pro statickou analýzu využíváme kromě obecně užívaného software i vlastní systém pro posuzování předpjatého betonu. Pro grafické výstupy je používán CAD systém.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. je připravena Vám pomoci svými zkušenostmi při řešení Vašich zadání.

Nabídka služeb

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Vám nabízí následující práce
v oblasti projektové přípravy staveb.

triangle

v oboru:

 • dopravní stavby
 • mostní stavby
 • průmyslové stavby
 • inženýrské konstrukce
 • vypracování studií a investičních záměrů
 • technicko-ekonomické vyhodnocení záměrů
 • dokumentace pro územní řízení, včetně jejich projednání a zajištění právoplatného územního rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení, včetně jejich projednání a zajištění právoplatného stavebního povolení
 • dokumentace pro zadání staveb
 • realizační dokumentace staveb, včetně autorského dozoru
 • výrobní dokumentace, výrobně technické dokumentace

Dále nabízíme

 • statické výpočty a posouzení stavebních konstrukcí
 • expertní posudky a audity staveb
 • běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů (oprávnění Ministerstva dopravy a spojů)
 • provádění technických dozorů staveb včetně funkce koordinátora BOZP (a všech požadovaných oprávnění)
 • zpracování mostních listů, pasportizace, apod.
 • návrhy rekonstrukcí a sanace staveb

Ve spolupráci se specializovanými firmami zajišťujeme dle potřeby pro výše uvedené činnosti práce

diagnostické / geodetické / inženýrsko-geologické

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst na pozice:

zodpovedny-projektant

Zodpovědný projektant

Požadavky:

 • autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
 • praxe min. 6 let
 • zkušenosti s vedením projekční skupiny
 • znalost grafických a výpočetních programů
 • řidičský průkaz pro osobní automobil
konstrukter

Vedoucí / zodpovědný projektant

Požadavky:

 • autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
 • praxe min. 6 let
 • zkušenosti s vedením projekční skupiny
 • znalost grafických a výpočetních programů
 • řidičský průkaz pro osobní automobil
projektant

Projektant

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru konstrukce a dopravní stavby (Ing.), zaměření betonové mosty a konstrukce
 • znalost grafických a výpočetních programů
 • řidičský průkaz pro osobní automobil
konstrukter

Konstruktér

Požadavky:

 • ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (Bc.) v oboru konstrukce a dopravní stavby
 • znalost grafických programů (AutoCAD)

Referenční stavby

Na požádání Vám poskytneme podrobné reference o námi vypracovaných projektech.

Výběr realizovaných projektů